| |
Deutsch

↑ 1928 Rolls-Royce Phantom I (Zagato)

Rolls-Royce Phantom I (Zagato), 1928

Rolls-Royce Phantom I (Zagato), 1928

Rolls-Royce Phantom I (Zagato), 1928
Rolls-Royce Phantom I (Zagato), 1928
Bilder: Zagato; icbdb.altervista.org