| |
Deutsch

↑ 1963 Ford Allegro

Ford Allegro, 1963

Ford Allegro, 1963

Ford Allegro, 1963
Ford Allegro, 1963
Ford Allegro, 1963
Ford Allegro, 1963
Ford Allegro, 1963
Ford Allegro, 1963
Ford Avventura Design Proposal, 1961
Ford Allegro, 1963 - Brochure
Ford Allegro - Styling X-Cars Brochure
Ford Allegro, Mustang II, Cougar II - Styling X-Cars Brochure
Ford Allegro, 1963 - Interior
Ford Allegro, 1963 - Interior
Bilder: Ford; www.shorey.net