| |
Deutsch

↑ 2010 Lancia Stratos (Pininfarina)

New Lancia Stratos, Design Sketch

New Lancia Stratos, Design Sketch

Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
New Lancia Stratos, Design Sketch
Lancia Stratos (Pininfarina), 2010
Bilder: www.new-stratos.com; Auto Italia Magazine