| |
Deutsch

↑ Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942): The Electric Egg

Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)

Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)

Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942) - Photo: Michel Zumbrunn & Urs Schmid
Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)
Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)
Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)
Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942)
Paul Arzens L’Oeuf Electrique (1942) - Photo: Roy Schatt (Paris, 1959)
Bilder: HIGH MUSEUM OF ART