|
English
|

↑ 1950 Ferrari 195 Inter (Ghia)

Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950 - Photo: René Staud

Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950 - Photo: René Staud

Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1951
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950 - Photo: René Staud
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950
Ferrari 195 Inter Berlinetta (Ghia), 1950 -  Interior
Images: Automobile Quarterly - July 1987; RM Auctions