|
English
|

↑ 1952 Alfa Romeo C52 Disco Volante (Touring)

Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952

Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952

Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Spider 'Fianchi Stretti' (Touring), 1952
Alfa Romeo C52 Disco Volante Coupe (Touring), 1953
Alfa Romeo C52 Disco Volante Coupe (Touring), 1953
Images: Alfa Romeo Automobilismo Storico