|
English
|

↑ 1956 Aston Martin DB2/4 Spyder (Touring)

Aston Martin DB2/4 Spyder 'Superleggera' (Touring), 1956

Aston Martin DB2/4 Spyder 'Superleggera' (Touring), 1956

Aston Martin DB2/4 Spyder 'Superleggera' (Touring), 1956
Aston Martin DB2/4 Spyder 'Superleggera' (Touring), 1956
Images: Touring Superleggera