|
English
|

↑ 1989 Ford Via (Ghia)

Ford Via Concept (Ghia) - Chicago'90

Ford Via Concept (Ghia) - Chicago'90

Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989 - Interior
Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989
Ford Via Concept (Ghia), 1989 - Interior
Ford Via Concept (Ghia) - Chicago'90
Images: Ford; Mario Buonocunto Concept Cars Page; www.chicagoautoshow.com