|
English
|

↑ Kaiser Aluminium Idea Cars (1958–1959): All-Aluminum

Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Paneole

Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Paneole

Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Granada (Del Mar?)
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Del Mar (Granada?)
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Del Mar (?)
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Fairmont (Granada?)
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Fairmont
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Golden Gate
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Golden Gate
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Piedmont
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Piedmont
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-58): Merced
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-59): Haleakala
Kaiser Aluminium Idea Cars (1957-59): Haleakala
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Paneole
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Paneole
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Menehune
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Menehune-I
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Pele
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Pele
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Waimea
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Waimea
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Menehune-II
Kaiser Aluminium Idea Cars (1958-59): Menehune-II
Images: library.route66rambler.com; Hemmings Classic Car (January 2015) via oldcarrenderings.tumblr.com