↑ 1926 Bugatti Type 35

Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman

Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman

Bugatti Type 35 Prototype, 1924
Bugatti Type 35 Grand Prix, 1924
Bugatti Type 35A Grand Prix, 1926
Bugatti Type 35A Grand Prix, 1926
Bugatti Type 35B Grand Prix, 1929 – Photo: Peter Harholdt
Bugatti Type 35B Grand Prix, 1927
Bugatti Type 35, 1924–30
Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman
Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman
Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman
Bugatti Type 35C, 1927 – Photo: Michael Furman
Bugatti Type 35, 1925
Bugatti Type 35, 1924–30
Иллюстрации: shorey.net; Mullin Automotive Museum