↑ 1988 Lamborghini Genesis (Bertone)

Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior

Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior

Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Interior Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Sketch
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Process
Lamborghini Genesis (Bertone), 1988 - Design Process
Turin Motor Show 1988
Иллюстрации: Carrozzeria Bertone s.p.a.