↑ 1991 Alfa Romeo Proteo (Stola)

Alfa Romeo Proteo Concept, 1991

Alfa Romeo Proteo Concept, 1991

Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Folding Roof
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Interior
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Interior
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Interior
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Interior
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Layout
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991 - Interior Design Sketch
Alfa Romeo Proteo Concept, 1991
Turin Motor Show 1991
Иллюстрации: Alfa Romeo