↑ 2005 Maserati Birdcage 75th (Pininfarina)

Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005

Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005

Photo: Piotr Degler Jablonski
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005 - Interior
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005 - Design Sketch by Jason Castriota
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005 - Design Sketch by Jason Castriota
Maserati Birdcage 75th (Pininfarina), 2005
Иллюстрации: Pininfarina spa.